Etiska regler 2018-12-10T02:48:09+00:00

Vi anstränger oss för att ta reda på så mycket fakta som möjligt i de ärenden och händelser vi ska beskriva. Därefter publicerar vi allt som kan vara av intresse för våra läsare, i förlängningen allmänheten.

En rad undantag görs naturligtvis. Till exempel när det gäller namnpublicering. Grundtanken är att inte tillfoga oskyldiga människor skada. När det gäller personer som gjort sig skyldiga till olika brott anstränger vi också för att inte utsätta deras anhöriga för onödigt lidande, speciellt om det finns barn inblandade. Så kallade offentliga personer, till exempel företagsledare, framträdande politiker, framgångsrika artister och idrottsmän får finna sig i en något tuffare behandling än andra. Just beroende på att de är offentliga, och mer vana än genomsnittet att figurera i media. Dessutom finns självklart ett större allmänintresse för dessa personer än för andra.

Bildjournalistiken har sin egen etik. Respekten för människors integritet är lika viktig om man har en kamera eller en penna i sin hand. Bilden med sin omedelbarhet kan dock lämna ut en människa på ett annat sätt än en text. Denna insikt måste ständigt vägas mot budskapets journalistiska värde.

Det är dock viktigt att påpeka att det i Sverige inte finns något allmänt förbud i lag mot att publicera personbilder utan den avbildades godkännande.

En rad föreskrifter och regelverk finns till hjälp och styrmedel för oss i publicistiska frågor. De viktigaste är Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Nämnas bör också Etiska regler för press TV och radio.

Slutligen är det viktigt att framhålla att publicistik inte är någon exakt vetenskap. I varje enskilt fall är det upp till oss själva – i slutändan ansvarige utgivaren – att avgöra vad vi publicerar, oavsett hur andra media behandlar den aktuella händelsen.

Därvid anstränger vi oss för att i alla situationer leva upp till vår policy, dels enligt de riktlinjer vi själva satt upp, dels enligt de regelverk som finns. Personer som ändå anser sig kränkta eller felaktigt behandlade kan göra anmälan till Allmänhetens pressombudsman på www.po.se

Ärendet behandlas då av PO, som i sin tur lämnar de ärende där uppföljning är befogad vidare till Pressens opinionsnämnd, som avgör påföljden.