Idrottsgalan 2019 2019-01-09T08:01:43+00:00
Idrottsgalan 2019

Gör din röst hörd – nominera här

Nu har du chansen att föreslå just din, eller dina, kandidater till Idrottsgalan 2019.

Juryns arbete genomsyras av RF:s strategi 2025 ”Svensk idrott – Världens bästa” – vilket innebär;
Vi tror på en idrott där ännu fler känner sig välkomna och får möjlighet att uppleva glädje och växa tillsammans med andra.
Vi tror på en idrott som fokuserar på barn och ungdomars långsiktiga utveckling där fler når sin potential och att det aldrig är för sent att pröva på andra idrotter.

Vi tror på en modern, inkluderande och en jämställd förening som utbildar sina ledare och även tonar ner tävlingsverksamheten där fokus på utveckling går före resultatet.

OBS viktigt! Lämna en kort motivering till varje föreslagen person eller förening.

Priset går till person, lag eller förening som svarat för något extra sett till förutsättningar eller förväntningar.
Priset går till den kvinna som svarat för den bästa insatsen under 2018.
Priset går till den man som svarat för den bästa insatsen under 2018.
Priset tilldelas en ideell ledare som svarat för framstående insatser 2018.
Priset går till ett seniorlag som har svarat för en insats utöver det vanliga – bortom enbart prestationen. Denna laginsats kan vara på eller utanför arenan, individuell- eller lagidrott, elit eller bredd.
Priset går till person eller lag som svarat för det överraskande och som tagit sin idrott eller sitt ledarskap till en ny nivå.
Priset tilldelas en ideell eldsjäl som gjort ovärderliga insatser för sin idrott eller sin förening.
Priset går till förening som varit framgångsrik och svarat för bra insatser inom barn-, ungdoms- och/eller vuxenidrotten. Det kan vara både sportsliga framgångar och/eller utveckling inom verksamheten, exempelvis inom jämställdhet och värdegrund.

Dina kontaktuppgifter