Idrottsgala 2018 2018-01-12T10:03:06+00:00
Idrottsgalan 2018

Gör din röst hörd – nominera här

Nu har du chansen att föreslå just din, eller dina, kandidater till Idrottsgalan 2018.

Du kan föreslå en eller flera i de olika priskategorierna. Viktigt är att du skriver en kort motivering varför just din kandidat ska ha utmärkelsen.
Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer och när du är klar – tryck på "skicka"-knappen.
Tack för ditt bidrag.

Priset går till förening som bedrivit ett handikappfrämjande arbete, till idrottare som svarat för bra insatser/prestationer eller till person som svarat för insatser för att främja handikappidrotten.
Priset går till person, lag eller förening som svarat för något extra sett till förutsättningar eller förväntningar.
Priset går till den kvinna som svarat för den bästa insatsen under 2017.
Priset går till den man som svarat för den bästa insatsen under 2017.
Priset tilldelas en ideell ledare och eldsjäl som svarat för framstående insatser.
Priset går till person eller lag som svarat för det överraskande och som tagit sin idrott eller sitt ledarskap till en ny nivå.
Priset tilldelas en ideell eldsjäl som gjort ovärderliga insatser för sin idrott eller sin förening.
Priset går till förening som varit framgångsrik och svarat för bra insatser inom barn-, ungdoms- och vuxenidrotten. Det kan vara både sportsliga framgångar och/eller framgångar inom verksamheten, exempelvis inom jämställdhet och värdegrund, där man jobbar efter RF:s strategi 2025.

Dina kontaktuppgifter